AUSTRALIA    |    CANADA    |    ENGLAND    |    NEW ZEALAND    |    USA
• ข้อมูลทั่วไป ออสเตรเลีย
• การเตรียมตัว ก่อนไป ออสเตรเลีย
• การกรอกแบบฟอร์ม เข้าออสเตรเลีย
• การขอวีซ่า ออสเตรเลีย


AUSTRALIA


Australia
General Information


On this page
•  ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย(Australian Education System)
•  ที่ตั้งและขนาดของประเทศออสเตรเลีย(Location and Size of Australia)
•  จำนวนประชากรของประเทศออสเตรเลีย(Population)
•  รัฐต่างๆ ของออสเตรเลีย(8 States)
•  ความต่างระหว่างเวลาประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย (Time Difference)
•  ค่าเงิน (Currency)
•  ค่าครองชีพ (Living costs)
•  ภูมิอากาศ (Seasons & Weather)
•  เมษายน – ตุลาคม (Daylight Saving Period)
•  วันหยุดราชการ ( Public Holidays)

ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย(Australian Education System)
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลก ในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่อยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนักและมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียน ประกอบกับมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รูปแบบการศึกษาของออสเตรเลียกำหนดโดยรัฐบาลกลางของออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในการที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อศึกษาต่อ ในระดับชั้นเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็นระดับต่างๆ

ระบบการศึกษาต่อออสเตรเลีย แบ่งออกไว้เป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. การศึกษาระดับอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) : University
ปริญญาตรี – หากต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของออสเตรเลีย คุณจำเป็นต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (Australia Senior Secondary Certificate of Education) (ชั้นปีที่ 12) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตรอาจกำหนดว่าต้องผ่านรายวิชาบังคับก่อน
ปริญญาโทและเอก – นอกจากสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งสาขาแล้ว สถาบันของคุณอาจพิจารณาถึงความสามารถในการทำวิจัยหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย

2. อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าทำงานในบริษัท และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ :Vocational Education
การศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ – โดยปกติแล้ว จะไม่มีการสอบเข้าเรียนเพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพ (VET) อย่างไรก็ตาม ในบางหลักสูตรอาจกำหนดว่าต้องผ่านรายวิชาบังคับเฉพาะก่อนหรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว

3. หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเพื่อเตรียมให้นักศึกษาต่างชาติมีความพร้อมในการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย :Foundation Years and Diploma ( First year)
สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาจากประเทศไทยและต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

4. มัธยมศึกษา และประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับเพื่อศึกษาต่อในสายสามัญศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา :High Schools

โรงเรียน – เกณฑ์การรับเข้าเรียนอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียนในออสเตรเลีย ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐหรือมณฑลที่คุณต้องการไปศึกษา ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียน จะมีการพิจารณาผลการเรียนและความสามารถทางวิชาการด้วย

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ :ELICOS
เป็นการเรียนเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่างๆ นักศึกษาที่สนใจทุกระดับสามารถเข้าได้

ที่ตั้งและขนาดของประเทศออสเตรเลีย(Location and Size of Australia)
ออสเตรเลียเป็นทวีปเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินี โดยตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีความกว้างประมาณ 4,000 กิโลเมตรวัดจากฝั่งตะวันออกถึงตะวันตก และยาวประมาณ 3,200 กิโลเมตรวัดจากเหนือจรดใต้ ประชากรส่วนใหญ่ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

จำนวนประชากรของประเทศออสเตรเลีย(Population)
22,587,000 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2011)

รัฐต่างๆ ของออสเตรเลีย(8 States)
•  มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย Australian Capital Territory & Canberra
•  รัฐนิวเซาธ์เวลส์ New South Wales
•  รัฐวิคทอเรีย Victoria
•  รัฐทัสเมเนีย Tasmania
•  รัฐควีนสแลนด์ Queensland
•  รัฐออสเตรเลียใต้ South Australia
•  มณฑลตอนเหนือ Northern Territory
•  รัฐออสเตรเลียตะวันตก Western Australia

ความต่างระหว่างเวลาประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย (Time Difference)
เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ค่าเงิน (Currency)
Australian Dollars AUD 1 = 30 baht

ค่าครองชีพ (Living costs)
ค่าที่พักและอาหารโดยประมาณต่อเดือนที่ท่านต้องเตรียมอยู่ที่ประมาณ 1,500 ต่อเดือน คิดเป็นตัวเลขรวม 18,000 ต่อปี

ภูมิอากาศ (Seasons & Weather)
เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ในออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือเป็นเขตอบอุ่น บริเวณที่หนาวที่สุดของประเทศ คือมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปและบริเวณรัฐแทนเมเนีย
ฤดูร้อน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 30-40 C
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม 10-25 C
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 4-15 C
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน 15-30 C
 เมษายน – ตุลาคม (Daylight Saving Period)

เนื่องจากเป็นทวีปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ออสเตรเลียจึงแบ่งเขตเวลาไว้ 3 เขต ซึ่งอาจมีการปรับเวลาเพื่อชดเชยชั่วโมงกลางวัน (Daylight saving) โดยปรกติ เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง แต่ในช่วง Daylight saving เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

วันหยุดราชการ ( Public Holidays)
เช่นเดียวกับในหลายประเทศออสเตรเลียจะฉลองวันพิเศษในแต่ปีซึ่งวันเหล่านี้ก็คือวันสำคัญของประเทศ ออสเตรเลียอาจรำลึกถึงวันเหล่านี้ด้วยการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งบางวันอาจมีการจัดงานพิเศษต่างๆ ด้วย เกือบทุกรัฐและทุกดินแดนของเรามีวันหยุดราชการวันเดียวกัน แต่บางรัฐและบางดินแดนก็มีวันหยุดพิเศษเป็นของตนเองเพิ่มอีก ในนครใหญ่หลายแห่งนั้น ร้านค้า ร้านอาหาร และระบบขนส่งสาธารณะมักจะเปิดให้บริการในวันหยุดราชการด้วย ส่วนในเมืองที่มีขนาดเล็กกว่านั้น ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดบริการ
วันหยุดราชการระดับชาติของออสเตรเลียมีดังนี้:

•  วันชาติออสเตรเลีย
วันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) คือวันที่ 26 มกราคม เป็นวันที่ประเทศออสเตรเลียฉลองแด่ความเป็นประเทศ วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งถิ่นฐานในทวีปนี้เป็นครั้งแรกโดยชาวยุโรป

•  วันแอนแซค
วันแอนแซค (Anzac Day) คือวันที่ 25 เมษายน เป็นวันที่กองทัพของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZAC) ยกพลขึ้นบกที่เมืองกาลิโปลีในประเทศตุรกีเมื่อปี ค.ศ. 1915 ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 วันนี้มีเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้ที่สู้รบและเสียชีวิตในสงคราม ในวันนี้จะมีพิธีฉลองและการเดินสวนสนามของทหาร ท่านจะพบว่ามีหลายเมืองที่จัดงานสวนสนามและพิธีการต่างๆ ในวัน ANZAC Day โดยจะสิ้นสุดพิธีการด้วยการวางพวงหรีดเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ อนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สงครามแห่งใดแห่งหนึ่ง

•  วันราชินี
ในวันพระราชสมภพขององค์ราชินี (Queen’s Birthday) เราจะฉลองให้แก่วันเกิดขององค์ราชินีอลิซาเบทที่ 2 พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ราชินีของสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังเป็นราชินีของออสเตรเลียอีกด้วย วันราชินีเป็นวันหยุดราชการที่จะฉลองกันในวันจันทร์ (ปกติในเดือนมิถุนายน) การกำหนดให้วันราชินีเป็นวันจันทร์ทำให้เรามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึงสามวัน

•  วันบ๊อกซิ่งเดย์
วันบ๊อกซิ่งเดย์ (Boxing Day) คือวันที่ 26 ธันวาคม เป็นวันถัดจากวันคริสต์มาสหนึ่งวัน วันนี้เป็นที่รู้กันตามประเพณีว่าจะมีการแจกเงินและสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ยากไร้

•  วันขึ้นปีใหม่
คือวันที่ 1 มกราคม จะมีงานเทศกาล งานฉลอง และงานสังสรรค์จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง

•  วันแรงงาน
แต่ละพื้นที่ของออสเตรเลียจะมีวันแรงงาน (Labor Day) เป็นของตัวเองแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับที่อื่นทั่วโลก วันแรงงานถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นวันหยุดให้แก่ "คนทำงาน" และเพื่อระลึกถึงต้นกำเนิดของการเรียกร้องของสหภาพแรงงานและสิทธิด้านแรงงาน

•  วันสำคัญทางศาสนา
วันหยุดราชการทางศาสนาของเราได้แก่วันคริสต์มาส วันกู๊ดไฟร์เดย์ วันอีสเตอร์ซาเทอร์เดย์ อีสเตอร์ซันเดย์ และอีสเตอร์มันเดย์

•  วันคริสต์มาส
ในออสเตรเลียเราจะฉลองวันคริสต์มาสกันในวันที่ 25 ธันวาคม คริสต์มาสคือการฉลองแด่การประสูติของพระเยซูคริสต์ ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็น ‘บุตรแห่งพระเจ้า’ ที่พระเจ้าส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยโลกมนุษย์ ในวันคริสต์มาส ครอบครัวและเพื่อนๆ จะมาชุมนุมกันเพื่อแลกของขวัญและฉลองอาหารพิเศษของเทศกาลคริสต์มาส ชาวออสเตรเลียบางคนจะเอาอาหารทะเลที่จับได้สดๆ มาปิ้งบาร์บีคิวทานกันนอกบ้าน บางคนก็ทานของย่างเป็นอาหารค่ำตามแบบดั้งเดิมรอบโต๊ะอาหาร

•  วันอีสเตอร์
วันอีสเตอร์เป็นการระลึกถึงการเกิดใหม่ของพระเยซูคริสต์หลังจากที่เสียชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขน นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปฏิทินของชาวคริสต์ นอกจากความสำคัญทางด้านศาสนาแล้ว ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของออสเตรเลีย เราจะมีวันหยุดติดต่อกันสี่วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันกู๊ดไฟร์เดย์ และจบลงในวันอีสเตอร์มันเดย์