AUSTRALIA    |    CANADA    |    ENGLAND    |    NEW ZEALAND    |    USA
• ข้อมูลทั่วไป ออสเตรเลีย
• การเตรียมตัว ก่อนไป ออสเตรเลีย
• การกรอกแบบฟอร์ม เข้าออสเตรเลีย
• การขอวีซ่า ออสเตรเลีย


AUSTRALIA


Australia
การเตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย


ช็อบให้ครบ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระเป๋าเดินทาง
•  ชุดนอน
•  ชุดลำลอง
•  ชุดทางการ
•  ชุดว่ายน้ำ
•  ชุดชั้นใน
•  รองเท้าแตะ
•  รองเท้าผ้าใบ
•  กางเกงยีนส์หรือกางเกงที่ใส่สบายคล่องตัว
•  เสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ต
•  ถุงเท้า
•  ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ
•  แว่นตา คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างเลนส์
•  แว่นกันแดด
•  ครีมกันแดด เครื่องสำอาง
•  กล้องถ่ายรูป และที่ชาร์ตแบต
•  อุปกรณ์แปลงไฟสำหรับท่านที่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย
•  ร่มพับ
•  ปากกาและสมุดจดบันทึก
•  อาหารและยาที่จำเป็น (ต้องมีใบกำกับยาจากแพทย์ในกรณีที่เป็นยาประจำตัว)

ข้อควรจำในการแพ็คกระเป๋า
1. สายการบินส่วนใหญ่อนุญาติให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ฉนั้นท่านควรนำสิ่งที่จำเป็นติดตัวไปในปริมาณที่พอเหมาะ ท่านสามารถแยกเป็น 2 กระเป๋าใหญ่หรือจะนำไปเพียงกระเป๋าเดียวก็ได้ นอกจากนี้ท่านควรมีประเป๋าเล็กที่ติดตัวชึ้นเครื่อง ไว้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญทางการเรียน
เอกสารสำคัญที่ท่านต้องนำติดตัวขึ้นเครื่อง
•  พาสปอร์ตเล่มจริง
•  จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer letter/ offer of acceptance)
•  Confirmation of Enrolment
•  e-visa (รายละเอียดวีซ่า)
เอกสารเหล่านี้อาจต้องนำออกมาแสดงที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศอังกฤษ หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2. ประเทศออสเตรเลียมีกฏหมายการนำอาหารเข้าเมืองที่เข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเป็นทวีปเกาะ ซึ่งการนำอาหารเข้าอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นที่มาของเชื้อโรคซึ่งอาจระบาดได้ ท่านไม่สามารถนำอาหารสด ผลไม้สด หรือเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกเข้าประเทศออสเตรเลียได้เลย ถ้าท่านต้องการนำอาหารแห้ง ประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรุป น้ำพริกที่ผ่านการซีลค์ปิดผนึก หรืออาหารกระป๋อง ตลอดจนขนมขบเคี้ยวทุกชนิดเข้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแพ็คอย่างได้มาตรฐาน มีฉลากส่วนผสมชัดเจนและท่านต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

3. สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา ควรนำแว่นสายตาติดไปอย่างน้อย 2 อันเพราะการตัดแว่นใหม่ที่ประเทศออสเตรเลีย ท่านต้องทำการนัดกับจักษุแพทย์ซึ่งระยะเวลาการนัด การตรวจวัด และรอแว่นใหม่อาจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และราคาแพงกว่าเมืองไทยมาก ท่านที่ใช้คอนแทคเลนส์ ควรนำไปหลายชุดให้พอเพียง พร้อมน้ำยาล้างเลนส์ เพราะราคาน้ำยาล้างเลนส์ที่ออสเตรเลียแพงกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัวเช่นกัน

4. เสื้อผ้า ควรตรวจสอบสภาพอากาศ ณ เดือนที่ท่านจะเดินทางหากเดินทางหน้าหนาวต้องติดเสื้อหนาวไว้กับตัว หรือในประเป๋าเล็กติดตัวขึ้นเครื่อง โดยเฉลี่ยประเทศออสเตรเลียจะมีอูณหภูมิต่ำสุดที่ประมาณ 1-5 C และสูงสุดประมาณ 35-40 C ในหน้าร้อนขึ้นอยู่กับรัฐ ในหนึ่งปีการศึกษาที่ท่านพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ท่านจะต้องผ่านทั้งร้อนและหนาวจึงต้องเตรียมไว้ทั้งสองแบบ

5. รองเท้า ควรเลือกที่ใส่สบายและควรติดรองเท้าผ้าใบไปด้วยเพราะประเทศออสเตรเลียมีภูมิทัศน์และสภาพอากาศที่เหมาะกับการเดิน และผู้คนก็นิยมเดินในระยะใกล้ รองเท้าที่เหมาะกับการเดินจึงขาดไม่ได้

6. ยาประจำตัว และยาสามัญประจำบ้าน ท่านที่นำยาเข้าประเทศออสเตรเลียต้องสำแดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ยาปฏิชีวนะทุกชนิดต้องมีเอกสารกำกับจากแพทย์หรือเภสัชกร

7. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำไปจากเมืองไทย

ตรวจฟันก่อนการเดินทางจำเป็นอย่างไร
ท่านควรตรวจฟันก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากประกันสุขภาพนักศึกษาไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมซึ่งจัดว่าสูงมาก จึงควรตรวจฟันและรักษาก่อนเดินทาง

ควรนำเงินไปเท่าไหร่
ควรนำเงินสดติดตัวไปให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนแรกเท่านั้น หรือประมาณไม่เกิน 1,000 เหรียญ ทั้งนี้อาจนำไปมากกว่านี้ในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าเช่าในช่วงเดือนแรก หรือ ค่ารถรับส่งสนามบิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บเงินสด โดยอาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัครเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน เมื่อท่านถึงประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถเปิดบัญชีธนาคารประเภทนักศึกษาที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมและภาษีเงินฝากได้ทันที (ดูข้อมูลธนาคารในประเทศออสเตรเลียได้ที่ Part 2 เมื่อถึงประเทศออสเตรเลีย)

เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
1. เช็คจากจอ Monitor ว่า สายการบินของท่านต้อง Check-in ที่ Counter ใด เมื่อเช็คอินแล้ว ท่านจะได้รับ Boarding Pass และ Luggage Tag ตามจำนวนกระเป๋าที่ท่านโหลด
2. ควรเดินเข้าเพื่อตรวจ Passport ขาออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง Passport Control ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เผื่อเวลาเดินเข้า Gate ในกรณีที่ Gate อยู่ไกล