• ข้อมูลของบริษัท

• การบริการ


การบริการ


บริการของ Skillpoint Consulting
Skillpoint Consulting ศูนย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

หน้าที่ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อหรือที่เรียกกันติดปากว่า เอเจ้นท์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ นั้น

ก็ คือ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างน้อง ๆ และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นจุดเชื่อมให้สถาบันและนักเรียนพบกันนั่นเอง เนื่องจากหากว่าน้อง ๆ และผู้ปกครองต้องไปติดต่อด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีปัญหาในด้านของเวลาและภาษา ที่ใช้สื่อสารซึ่งถ้าหากใช้บริการของเอเจ้นท์แล้วปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดไปโดยที่ผู้ปกครองเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่ Skillpoint นอกจากที่เราจะทำหน้าที่หลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังคำนึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ควรจะมี ให้กับน้อง ๆ โดยครบถ้วน เช่นการให้คำแนะนำโดยนำประสบการณ์โดยตรงทั้งหมดที่ไปพบเจอมาถ่ายทอดให้กับ น้องๆ ทุก คนโดยเน้นถึงเรื่องราวจริง ๆ ที่ ไม่ต้องแต่งแต้มให้ดูสวยงามหรือฟังแล้วต้องตัดสินใจที่จะต้องไปเรียนต่าง ประเทศเพียงอย่างเดียวแต่เราจะให้ข้อมูลในทั้งสองด้านเพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองใช้ในการตัดสินใจ

บริการจาก Skillpoint Consulting

•  ให้ คำปรึกษาแนะนำวางแผนการเรียน และการเลือกสาขาวิชาให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนซึ่งควรจะสอดคล้องกับ ความสามารถของนักเรียนรวมไปถึงตลาดแรงงาน
•  ให้คำปรึกษาในการเลือกสถาบันและประเทศให้เหมาะสมกับนักเรียนพร้อมทั้งสมัครเรียน
•  บริการแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนและขอวีซ่า
•  ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าและดำเนินการขอวีซ่าให้กับนักเรียน
•  จัดหาที่พักและรถมารับที่สนามบินเมื่อนักเรียนไปถึงยังประเทศ นั้น ๆ
•  ให้ คำปรึกษาการเตรียมตัวเดินทางโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำให้เกิดปัญหา Homesick น้อยที่สุด
•  คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในขณะที่เรียน รวมไปถึงติดตามผลการเรียนให้กับผู้ปกครอง
•  ท้ายสุด ทางบริษัทของเรา ได้มีสำนักงานทั้งในกรุงเทพ และที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อของน้องๆนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย และยังสร้างความมั่นใจว่าเราจะดูแลทุกท่านเป็นอย่างดี